E-school fra Den Danske Zoneterapeutskole

Stor fleksibilitet, uden at gå på krompromis med et højt fagligt niveau, det er netop hvad DDZ tilbyder på e-school.dk.

Med vores 32 års erfaring inden for uddannelse og kurser i det alternative, har vi et solidt fundament til at udnytte nye tiders muligheder optimalt. Vi udbyder i dag en række fag, typisk teoretiske fag på skolen gennem e-learning, hvilket giver langt flere muligheden for at uddanne sig.

Denne portal gør brug af de nyeste elektroniske læringsformer, som gør den enkelte uafhængig af hvor og hvornår undervisningen finder sted. Der er tale om det samme antal timer til undervisningen og læreprocesserne, men med en anderledes fordeling. Det giver større fleksibilitet.

Læreprocesserne foregår i virtuelle læremiljøer, hvor kontakt til andre studerende og lærerne foregår digitalt. Du finder al mulig støtte til indlæringen, bla. læringsvideoer og optagelser fra fysisk undervisning med vores tilknyttede læge Line Laustsen. Du kan koble dig på læringsmiljøet uafhængig af hvor du befinder sig. Deltagelsen kan derfor ske i toget på vejen til arbejdet, i arbejdstiden, i fritiden eller om aftenen. En del transport kan undgås og undervisningen kan også strækkes over længere tid med en tilsvarende mindre daglig belastning. Du har ubegrænset adgang til fagene indtil aflagt eksamen.

Læs mere om DDZ her

Hvad er e-learning og virtuelt læremiljø?

E-learning, også kaldet E-læring, Netbaseret undervisning osv., er elektronisk læring via internettet ved hælp af digitale elementer.

Virtuel læring er den læring, som finder sted i et virtuelt læremiljø. Et virtuelt læremiljø består i en webbaseret infrastruktur, dvs. en fælles elektroniske platforme og materialer, som deltagerne har adgang til, og hvor der kan sendes og modtages personlige beskeder mellem de studerende og underviseren, samt debateres i plenum.

Det virtuelle læremiljøs effektivitet og intensitet – altså kvaliteten af læremiljøet, afhænger af deltagernes engagement og indbyrdes bidrag. Der skal derfor en god arbejdsindsats til for at få et tilfredsstillende udbytte.

Se fag vi udbyder her

Personlig Profil

Med vores e-school har du hele tiden det fulde overblik over dine fag og din fremgang i emnerne.

Så snart du er logget ind, så har du adgang til en oversigt over de fag du har købt. Under det enkelte fag kan du desuden nemt se, hvor langt du er nået med dit studie, idet du løbende kan angive når du har afsluttet et kapitel og et emne. På den måde skal du ikke bruge tid på at huske hvor du er nået til, hellere ikke efter en længere pause. Du kan i øvrigt også nemt springe i afsnittene hvis du ser grund til det.

Din personlige profil kan du også opdatere med billede og info, så det er lettere for dig og dine medstuderende at knytte personlige bånd og genkende hinanden i debat-trådene.

Opret profil

 

 

Om Den Danske Zoneterapeutskole

– Vi bygger bro mellem ny og gammel viden.

Zoneterapeutuddannelsen er vores kerne ydelse. Gennem 30 år har vi sat vores fingeraftryk på uddannelsen, som den ser ud i dag og vi udvikler os stadig. Flere uddannelser og kurser er kommet til, i takt med at behovet for komplementær behandling er vokset.

Vi forsøger løbende at tilpasse os samfundets ændrede behov, det gælder respekten for elevens liv og tid samt ny viden om indlæringsmetoder, derfor introducerer vi hvor det er muligt, dele af vores kurser som e-learning her på portalen.

 

Hvorfor vælge et kursus hos os?

Vi har ingen tidsbegrænsning på hvor længe du studerer.

Når du har betalt er du selv herre over forløbet.

Du får nemt og hurtigt overblik over din process.

Du får en stor kontaktflade til andre der læser faget

Hvad får du med et kursus fra os?

Fysiske bøger til faget + Diplom ved afslutning

Pensumoversigt med præcis hvad du skal kunne

Masser af spørgsmål/opgaver til at træne dig selv

En masse medstuderende og lærerkontakt

Hvordan kommer du i gang nu?

Opret en bruger på siden her, ganske gratis

Find det eller de kurser du vil tage, og bestil dem

Afvent at vi bekræfter dit køb og sender dig bøger

Login på siden her og begynd dit studie – Det er alt!